Chương trình đào tạo

CHUONG TRINH DAOTAO2

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Nội dung chương trình chú trọng vào thực tiễn, vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào hoạt động kinh doanh và các hành vi nghề nghiệp thiết yếu để thành công trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay. Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh được thiết kế nhằm giúp học viên thúc đẩy sự nghiệp, đạt được những vị trí quản lý cao cấp nhất. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị cho học viên kiến thức và trình độ chuyên môn cần thiết trong môi trường kinh doanh phát triển.

Hoàn thành chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của CSU, học viên có thể:

 • Phân tích các vấn đề quốc tế quan trọng bao gồm cả yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến kinh doanh.
 • Áp dụng lý thuyết và các phương pháp khác nhau liên quan đến động cơ và tinh thần làm việc của nhân viên.
 • Phân tích các quá trình ảnh hưởng đến việc kiểm soát và quản lý tổ chức.
 • So sánh các khái niệm về trách nhiệm xã hội, sự liêm chính và đạo đức kinh doanh.

Chương trình Thạc sỹ QTKD của CSU gồm các chuyên ngành sau:

1) Thạc sỹ QTKD Tổng hợp - MBA/General: giúp học viên đạt được các mục tiêu giáo dục cụ thể và tăng cường cơ hội nghề nghiệp.

2) Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Tài chính - MBA/Finance: giúp học viên đạt được các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thu thập, quản trị và quản lý các nguồn vốn.

3) Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực - MBA/Human Resource Management: tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết trong quản trị các chức năng nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, lựa chọn, duy trì, phát triển và bồi thường.

4) Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Marketing - MBA/Marketing: tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết để nắm được sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng, biến những nhu cầu đó thành các sản phẩm, dịch vụ và tạo ra các chiến dịch bán hàng làm tăng trưởng lợi nhuận.

5) Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Quản trị dự án - MBA/Project Management: được thiết kế dành cho những cá nhân muốn nâng cao khả năng khích lệ mọi người, hoàn thành các dự án phức tạp và đạt được hiệu quả về mặt chi phí.

6) Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Hành chính công - MBA/Public Administration: trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết về lãnh đạo, chính sách, nghiên cứu, tiếp thị, tài chính và ngân sách để thành công trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay.

7) Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Quản trị chăm sóc sức khoẻ - MBA/Health Care Management: tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết để lãnh đạo các tổ chức chăm sóc sức khoẻ.

Chương trình đào tạo

Chương trình Thạc sỹ QTKD của Trường Đại học Nam Columbia gồm 12 môn học với 36 tín chỉ như sau:

Môn họcSố tín chỉ
Các môn bắt buộc 24
Các môn chuyên ngành 12
Tổng cộng 36

Các môn bắt buộc

Môn họcSố tín chỉ
MBA 5101 - Strategic Management & Business Policy Chính sách Kinh doanh và Quản trị chiến lược 3
MBA 5401 - Management Information Systems Hệ thống thông tin quản lý 3
MBA 5501 - Advanced Marketing Marketing nâng cao 3
MBA 5652 - Research Methods Phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6001 - Organizational Research and Theory Lý thuyết và nghiên cứu tổ chức 3
MBA 6301 - Business Ethics Đạo đức kinh doanh 3
MBA 6601 - International Business Kinh doanh quốc tế 3
MHR 6451 - Human Resource Management Methods Phương pháp Quản trị Nguồn nhân lực 3

Các môn chuyên ngành MBA/General

Môn họcSố tín chỉ
MBA 6961 – Project Management Quản trị Dự án 3
MBA 6081 – Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp 3
MBA 6053 – Economics for Managers Kinh tế học quản lý 3
MBA 6151 – Operations Research Nghiên cứu hoạt động 3

Các môn chuyên ngành MBA/Finance

Môn họcSố tín chỉ
MBA 6081 – Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp 3
MBA 6641 - International Economics Kinh tế Quốc tế 3
MBA 6651 - International Finance Tài chính Quốc tế 3
PUA 5305 - Public Finance & Budgeting Tài chính công và Ngân sách 3

Các môn chuyên ngành MBA/Human Resource Management

Môn họcSố tín chỉ
MHR 6401 - Employment Law Luật Lao động 3
MHR 6551 - Training & Development Đào tạo và Phát triển 3
MHR 6751 - Labor Relations & Collective Bargaining Quan hệ Lao động và Thỏa ước Tập thể 3
MHR 6901 - Compensation Management Quản lý Bồi thường 3

Các môn chuyên ngành MBA/Marketing

Môn họcSố tín chỉ
MBA 5841 - Strategic Marketing Chiến lược Marketing 3
MBA 5851 - Marketing Research Nghiên cứu Thị trường 3
MBA 5861 - New Product Marketing Marketing Sản phẩm mới 3
MBA 5871 - Business-to-Business Marketing Marketing giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp 3

Các môn chuyên ngành MBA/Project Management

Môn họcSố tín chỉ
MBA 6931 - Project Management Strategy & Tactics Chiến lược Quản trị Dự án 3
MBA 6941 - Managing Project Teams Quản trị các nhóm dự án 3
MBA 6951 - Managing Complex Projects Quản trị các dự án phức tạp 3
MBA 6961 - Project Management Quản lý Dự án 3

Các môn chuyên ngành MBA/Public Administration

Môn họcSố tín chỉ
PUA 5305 - Public Finance & Budgeting Tài chính công và Ngân sách 3
PUA 5301 - Administration of Public Institutions Quản trị hành chính các tổ chức công 3
PUA 5306 - Public Policy Chính sách công 3
PUA 6304 - Local Government Planning Lập kế hoạch chính quyền địa phương 3

Các môn chuyên ngành MBA/Health Care Management

Môn họcSố tín chỉ
MHA 5001 - Health Care Financial Management Quản trị Tài chính Y tế 3
MHA 5101 - Legal Foundations of Health Care Cơ sở pháp lý Y tế 3
MHA 5201 - Health Resources and Policy Analysis Tài nguyên Y tế và Phân tích Chính sách 3
MHA 6501 - Advanced Health Care Management Quản trị Y tế Nâng cao 3

Yêu cầu nhập học

- Học viên đã tốt nghiệp chương trình Cử nhân đại học (tối thiểu 4 năm);

- Chương trình MBA hệ chuyển đổi tín chỉ: Học viên đã hoặc đang theo học một chương trình Sau đại học, có thể chuyển đổi kết quả học tập để tiếp tục lấy bằng MBA của CSU.

- Có một trong các chứng chỉ Anh ngữ sau theo yêu cầu của CSU và DEAC:

+ Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 71 (iBT); hoặc

+ Chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc

+ Các điều kiện khác về Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia

Hồ sơ nhập học

Nhà trường sẽ phát Hồ sơ đăng ký nhập học để học viên hoàn thiện, bao gồm:

 • Đơn xin nhập học
 • Phiếu ghi danh
 • Bản sao công chứng và bản dịch tiếng Anh Bằng tốt nghiệp đại học
 • Bản sao công chứng và bản dịch tiếng Anh Bảng điểm đại học (Nếu học chương trình chuyển đổi, học viên phải bổ sung thêm văn bằng/bảng điểm của cấp học sau đại học đang hoàn thiện)
 • Bản sao công chứng chứng chỉ Anh ngữ theo yêu cầu
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bản sao Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu
 • Mười (10) ảnh 3cm x 4cm (không quá 6 tháng)

Các bước nhập học

Sau khi được Trường Đại học Nam Columbia chấp nhận, học viên sẽ nhận được các thông báo hướng dẫn thông tin cần thiết để hoàn thành thủ tục nhập học, thời gian nộp học phí, kế hoạch học tập và khai giảng. Các học viên chính thức sẽ ký kết hợp đồng đào tạo với Trường Đại học Nam Columbia và được cấp thẻ học viên, thư chấp nhận học, tên truy cập/mật khẩu để tham gia hệ thống trợ giúp giảng dạy/học tập Blackboard và thư viện trực tuyến của Trường. Học viên có thể bắt đầu học tập ngay sau khi ký hợp đồng với Trường.

Lưu ý: Trường Đại học Nam Columbia áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ của các ứng viên trước khi nhập học.

Hình thức học

Thời gian học

 • Thời gian qui định đối với chương trình đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia là từ 12 đến 18 tháng.
 • Với tổng số 12 môn học, các môn học sẽ được chia thành 6 module, mỗi module gồm 2 môn. Học viên phải hoàn thành mỗi module trong thời gian 12 tuần.
 • Các buổi học trợ giảng đều được bố trí sau giờ hành chính hoặc cuối tuần nhằm tạo điều kiện cho học viên đang công tác có thể tham dự lớp học.

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập

Chương trình Thạc sỹ QTKD của Trường Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ. Chính vì vậy, ngôn ngữ được sử dụng trong các hoạt động giảng dạy và học tập là Anh ngữ.

Đăng ký môn học

Thông thường các học viên đăng ký cùng lúc 2 môn học (module). Để sớm kết thúc khóa học các học viên có thể đăng ký từ 1 đến 3 môn học một lúc.

Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

 • Ngày bắt đầu học (Start Date)
 • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
 • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Thời hạn hiệu lực của môn học sẽ là 10 tuần liên tục. Các học viên Việt Nam có thêm 2 tuần để học tại chỗ với các giáo sư CSU.

Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của mỗi học viên và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard khi học viên truy cập vào hệ thống.

Nếu học viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là học viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, học viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Phương pháp học tập

Học viên sẽ tham dự các môn học trong chương trình với mô hình học như sau:

 1. Tham gia các buổi học trợ giảng với các giảng viên Việt Nam (2 hoặc 3 buổi/tuần). Các buổi học được bố trí ngoài giờ hành chính hoặc vào cuối tuần để học viên thuận tiện thu xếp thời gian học tập.
 2. Giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên.
 3. Cuối môn học giảng viên Trường Đại học Nam Columbia sẽ tới Việt Nam giảng bài và giám sát thi hết môn.
 4. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo của trường Đại học Nam Columbia so với các chương trình hiện có tại Việt Nam là công cụ hỗ trợ học trên hệ thống học tập qua mạng Internet. Học viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp. Truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của trường. Những buổi học này có sự trợ giúp của các trợ giảng Việt Nam. Học viên cũng có thể sử dụng hệ thống để trao đổi kinh nghiệm học tập và liên lạc với các học viên quốc tế khác trên toàn thế giới.

Kiểm tra và Đánh giá

Chấm điểm

Thang điểm quy chuẩn theo hệ điểm số 100 như sau:

A = 90 – 100 -   Xuất sắc D = 60 – 69 -   Không đạt
B = 80 – 89 -   Giỏi F = 59 hoặc thấp hơn -   Điểm trượt
C = 70 – 79 -   Khá    

Học viên bậc học Thạc sỹ được coi là hoàn thành môn học nếu đạt số điểm trung bình các bài kiểm tra trên 70%. Trường Đại học Nam Columbia không áp dụng bài luận cuối khóa (Thesis) cho chương trình Thạc sỹ QTKD.

Đáng giá

40% Kiểm tra học phần (Section Exams) x 2 bài, gồm Section I và Section II
30% Bài tập trắc nghiệm (Quiz Exams) x 6 bài. Có từ 20 đến 30 câu hỏi mỗi bài.
15% Thi hết môn (Final Exam). Học viên phải làm bài thi hết môn khi kết thúc môn học.
10% Điểm chuyên cần (Paticipation/Discussion).
5% Tiểu luận môn học hoặc thuyết trình hoặc phân tích bài tập tình huống qua video

Trường Đại học Nam Columbia bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật phương pháp đánh giá và cho điểm tuỳ thuộc mỗi môn học. Mọi thông tin liên quan sẽ được gửi đến học viên trước khi môn học bắt đầu.

Học phí

Để học viên có mức đóng học phí thấp nhất, Trường Đại học Nam Columbia ưu đãi giảm trên 30% học phí cho học viên Việt Nam so với mức học phí chính thức của Trường.

 1. Chương trình MBA hệ tổng hợp: nộp thành 2 đợt, mỗi đợt 98.472.000 VNĐ và cách nhau 7 tháng.
 2. Chương trình MBA hệ chuyển đổi tín chỉ: 16.412.000 đồng / môn học (tổng học phí phụ thuộc vào số môn học phải hoàn tất theo yêu cầu của CSU)

Lưu ý: Mức học phí trên chưa bao gồm chi phí tài liệu học tập và có thể thay đổi theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm nộp học phí.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia khoá học Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - MBA tại CSU cho học viên tại các tỉnh/thành ngoài Hà Nội & TP.HCM, CSU đã phát triển chương trình học MBA Online với nhiều ưu điểm nổi trội.

Thông tin thêm về khóa học MBA Online

·         Chương trình MBA trực tuyến giúp bạn bổ sung các kiến thức về thị trường và các xu hướng kinh doanh quốc tế, phát triển kĩ năng về quản lý và lãnh đạo để sẵn sàng cho các vị trí thăng tiến cao hơn trong sự nghiệp của bạn Thời gian, hình thức học tập linh hoạt phù hợp với những học viên không sinh sống tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh.

·          

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh

Các sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh (BSBA) của CSU được trang bị các kiến thức về lý thuyết, chính sách, quy trình kinh doanh và được chuẩn bị để đảm nhận một vị trí có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài quy trình kinh doanh và quản lý cơ bản, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao dồi các kỹ năng trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, và nghệ thuật lãnh đạo.

Xem thêm: Cử nhân quản trị kinh doanh