Sứ mạng và tầm nhìn

Nhiệm vụ

Trường Đại học Nam Columbia hướng tới việc thay đổi cuộc sống thông qua giáo dục và bằng cách đưa ra các cơ hội học tập có chất lượng và linh hoạt với chi phí hợp lý, cũng như đưa ra các dịch vụ hoàn hảo nhất giúp học viên ở độ tuổi thành niên có thể tối đa hóa khả năng bản thân và công việc, đồng thời phục vụ cộng đồng nơi họ đang sinh sống và làm việc.

 

Mục tiêu

Phấn đấu nhằm đáp ứng các nhu cầu giáo dục của các học viên ở độ tuổi thành niên theo cách tốt nhất ở bậc đại học.

Chất lượng và tính linh hoạt

Trường Đại học Nam Columbia sẽ đưa ra nhiều chương trình học tập trực tuyến có chất lượng cao được thiết kế linh hoạt và đổi mới, với học phí hợp lý.

Dịch vụ hoàn hảo

Đội ngũ giảng viên và nhân viên của Trường sẽ nỗ lực cung cấp dịch vụ cá nhân ở mức độ hoàn hảo nhất, hướng đối tượng là học viên và liên tục từ khâu nhập học đến bậc sau đại học.

Thay đổi cuộc sống

Trường sẽ đưa ra các chương trình và dịch vụ này ở mức độ rộng trong khi cung cấp các trải nghiệm mang tính tích cực, ảnh hưởng tới cuộc sống của các học viên. 

Mục tiêu nội tại

Hoàn hảo trong giảng dạy. Học tập và hướng dẫn trực tuyến thành công, với chi phi hợp lý theo tiêu chí hướng đối tượng học viên

Sử dụng công nghệ phù hợp và cập nhật nhất để chuyển tải các chương trình trực tuyến của Trường.

Tiếp cận các chương trình bằng cách truy cập vào máy chủ của Trường

Linh hoạt trong các chương trình đại học nhằm điều chỉnh theo nhu cầu của học viên và nhu cầu của các đơn vị công và quân đội mà học viên đó phục vụ. Khuyến khích học viên, giảng viên và nhân viên nhà trường nỗ lực sáng tạo phù hợp với học thuật.

Trợ giúp có trách nhiệm, hữu ích và đầy đủ thông tin cho học viên thông qua việc xin học, nhập học và duy trì việc học. Liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động khi thực hiện mục tiêu

Hướng tới tính toàn cầu trong chương trình, dịch vụ, với học viên, giảng viên và đối tác hợp tác giáo dục

Hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính quyền thành phố, các tổ chức chính phủ và lực lượng vũ trang nhằm tạo ra các cơ hội học tập khả dụng và chi phí hợp lý cho nhân viên của họ.

Tôn trọng và chấp nhận khác biệt về văn hóa để chuẩn bị tốt hơn cho học viên thích ứng với thế giới đang ngày càng thay đổi. Tiếp cận phục vụ các nhân viên lực lượng vũ trang, các công chức, ngành luật và nhân viên cứu hỏa, an toàn công cộng

Suy nghĩ hướng tới việc tạo ra các giá trị đổi mới, cầu thị, suy nghĩ sáng tạo và mong mỏi bắt đầu thay đổi giáo dục mang tính tích cực. Đổi mới trong việc sử dụng các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.