Nâng tầm cuộc sống

NGƯỜI TRUYỀN LỬA(dành cho Người ACB)

NGƯỜI TRUYỀN LỬA(dành cho Người ACB)

Cám ơn các Bạn. Hôm nay, Tôi đứng ở đây để chia sẻ với các Bạn về tương lai. Thật khó để có thể nói hết về những điều mà chúng ta hy vọng, ước mơ, toan tính của mỗi cá nhân. Đôi khi những ước mơ đó cũng thay đổi theo thời gian và điều kiện của cuộc sống.

Chào các Bạn, cho phép Tôi được kể với các Bạn về 3 câu chuyện của cuộc đời Tôi: câu chuyện thời niên thiếu; câu chuyện về niềm đam mê trong học tập và công việc và câu chuyện về những ước mơ.

Xem thêm: NGƯỜI TRUYỀN LỬA(dành cho Người ACB)