LỊCH HỌC

TERM 2/2017

MBA 5652 Research Methods và MBA 6151 Operation Research

+ Ngày bắt đầu môn học: 06/02/2017

+ Ngày kết thúc môn học: 30/04/2017

+ Giáo sư phụ trách môn học: TS Betty Rose (MBA 6151) và TS Todd Senf (MBA 5652)

+ Trợ giảng tại Hà Nội: PGS.TS Đào Ngọc Tiến (MBA 5652), TS. Nguyễn Thế Anh (MBA 6151)

+ Trợ giảng tại TPHCM: Thạc sỹ Võ Anh Dũng (MBA 5652), Thạc sỹ Nguyễn Khắc Duy (MBA 5652), TS.Trần Duyên Định (MBA 6151)

Tải xuống lịch học tại đây