Thư viện

Thư viện điện tử

 

Dịch vụ thư viện

Tài liệu và sách giáo khoa đa dạng và phong phú, luôn được cập nhật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho học viên. Trường sẽ giúp học viên mua tất cả các loại sách giáo khoa có bản quyền theo yêu cầu môn học với mức chi phí thấp nhất.

Tài liệu tham khảo

1. Nhân Quản lý tài nguyên
R. Wayne Mondy Robert M. Noe Shane R. Premeaux
Prentice Hall "," 7 "," 1999

2. Quản lý nguồn nhân lực Có đĩa CD
Robert L. Mathis Jonh H. Jackson
South-Western College "," 9 "," 2002

3. Hoạt động quản lý cho Lợi thế cạnh tranh
Richard B. Chase Nicholas J. Aquilano F.Robert Jacobs
McGraw-Hill "," 9 "," 2001

4. Hành vi tổ chức Có đĩa CD
Stephen P. Robbins
Prentice Hall "," 9 "," 2001

5. Hành vi tổ chức
Stephen P. Robbins
Prentice Hall "," 8 "," 1998

6. Tài chính doanh nghiệp
Aswath Damodaran
Jonhy Willey & Sons "," "," 1997

7. Kinh doanh Truyền thông Hôm nay
Courtland L. Bovee John V. Thill
Prentice Hall "," 6 "," 2000

8. Kinh doanh Truyền thông xây dựng kỹ năng quan trọng
Kitty O. Locker Stephen Kyo Kaczmarek
McGraw-Hill "," "," 2001

9. Quốc tế Kinh tế
Dominick Salvatore
Prentice Hall "," 6 "," 1998

10 chiến lược Lý thuyết quản lý Có đĩa CD
Chalés WLHill Gareth R. Jones
Houghton Mifflin "," 5 "," 2001

Nhân viên thư viện

Dean of Library & Learning Resources

Information Literacy/Reference Librarian

Reference and Outreach Librarian

Reference and Embedded Librarian

Profile Image

Contact:

21982 University Lane Orange Beach, AL 36561 1.877.268.8046  

Profile Image

Contact:

21982 University Lane Orange Beach, AL 36561 1.877.268.8046

Profile Image

Contact:

21982 University Lane Orange Beach, AL 36561 1.877.268.8046

Profile Image

Contact:

21982 University Lane Orange Beach, AL 36561 1.877.268.8046