Tổng quan

Qua 12 năm hoạt động tại Việt Nam, chương trình cấp bằng Thạc sỹ và Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia đã thu hút được hàng nghìn học viên Việt Nam tham gia học tập. Các học viên đã không ngừng hoàn thiện bản thân, phấn đấu nâng cao sự nghiệp thông qua các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm hữu ích học được từ các khoá học này. Hơn nữa, những thành quả đạt được không chỉ là thu nhập cao hơn, vị trí làm việc được cải thiện mà còn là những giá trị bền vững mà tiền bạc cũng chưa chắc có thể mang lại như kỹ năng làm việc chắc chắn, quan hệ kinh doanh mở rộng, nâng cao khả năng nghiên cứu và tự học...

 


Phần lớn các học viên của chương trình hiện đang đảm trách những vị trí lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo kết quả tổng hợp mới nhất của chúng tôi, công việc của các học viên trong chương trình được phân loại theo các lĩnh vực như sau:

  • Tài chính - Ngân hàng: 14%
  • Văn hoá - Giáo dục: 4%
  • Chứng khoán - BĐS: 10%
  • Điện tử - Viễn thông: 6%
  • Công nghiệp: 12%
  • Thương mại tổng hợp: 14% 
  • Đầu tư - Xây dựng: 10%
  • Khác: 20%

Trên 80% học viên đảm nhiệm vị trí công tác cao hơn hoặc chuyển đổi công tác theo chiều hướng tích cực. Đây cũng là một ghi nhận cho những thành quả phấn đấu không ngừng của bản thân các học viên và quá trình học tập nghiêm túc, tích cực tại Trường Đại học Nam Columbia.

Danh sách một số học viên tiêu biểu CSU tại Việt Nam
(danh sách này hiện đang được tiếp tục cập nhật)