Thạc sỹ MBA – Cử nhân BBA (Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ)

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế – Hội Khuyến học Việt Nam trân trọng giới thiệu và hỗ trợ Chương trình Thạc sỹ và Cử nhân Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.


THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Master of Business Administration – MBA)
Thạc sỹ QTKD hệ chính khoá:
– Thời gian học: 18 tháng
– Đối tượng tuyển sinh:
(1) Tốt nghiệp Đại học (các chuyên ngành và hệ đào tạo);
(2) Đạt điểm TOEFL tối thiểu 500 (PBT) /173 (CBT); hoặc IELTS 5.0. Có thể thay thế bằng chứng chỉ Anh văn C và vượt qua bài trắc nghiệm Anh văn viết.
* Thạc sỹ QTKD hệ hoàn chỉnh: chuyển tiếp điểm Cao học
– Thời gian học: 12 tuần / 02 môn học. Số lượng môn học được chuyển tiếp vào chương trình Thạc sỹ QTKD sẽ do trường Đại học Nam Columbia đánh giá dựa vào bảng điểm Cao học của học viên.
– Đối tượng tuyển sinh:
(1) Đã và đang theo học các khoá Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ;
(2) Đạt điểm TOEFL tối thiểu 500 (PBT) /173 (CBT); hoặc IELTS 5.0. Có thể thay thế bằng chứng chỉ Anh văn C và vượt qua bài trắc nghiệm Anh văn viết.
CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Bachelor of Science in Business Administration)
Chuyển tiếp từ Trung học Chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng
– Thời gian học: 24 tháng
– Đối tượng tuyển sinh:
(1) Tốt nghiệp THCN hoặc Cao đẳng các khối Kinh tế;
(2) Đạt điểm TOEFL tối thiểu 500 (PBT) /173 (CBT); hoặc IELTS 5.0. Có thể thay thế bằng chứng chỉ Anh văn C và vượt qua bài trắc nghiệm Anh văn viết.
* Nhận hồ sơ đến hết ngày:      29/04/2008
* Trắc nghiệm tiếng Anh ngày:  04/05/2008
* Nhập học: tháng 05 năm 2008
Xin vui lòng liên hệ văn phòng tuyển sinh để biết thêm thông tin:
 04-734.2846 hoặc 04-734.2847 (Hà Nội)
08-910.6350 hoặc 08-910.6351 (Tp.HCM)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *