Tag Archives: Kiến trúc và xây dựng

Trung cấp xây dựng cầu đường – cơ hội việc làm cho giới trẻ

xây dựng cầu đường

Xây dựng cầu đường là một trong những ngành cơ bản và chiếm một tỉ trọng lớn trong lĩnh vực xây dựng. Chính vì nắm giữ vai trò quan trọng và cần một lượng lớn nhân lực nên ngành Trung cấp Xây dựng cầu đường trong nhiều năm trở lại đây luôn là lựa chọn […]

Trung Cấp Thiết kế kiến trúc – Ngành học không thể bỏ lỡ

Thiết kế kiến trúc

Ngành Trung cấp Thiết kế kiến trúc đang trở thành một trong những ngành nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay. Ở những năm trở về đây, khi các bạn nhắc tới ngành Thiết kế Kiến trúc, thì rất nhiều gia đình đã hướng cho con mình theo đuổi […]

Trung Cấp Kỹ thuật xây dựng – Ngành học tiêu biểu

Kỹ thuật xây dựng

Trong xu thế của nền kinh tế hội nhập quốc tế, cùng với mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước phải được gắn liền với việc đào tạo nguồn nhân lực lớn, đồng nghĩa với chất lượng cao. Vì thế, ngành Trung cấp Kỹ thuật xây dựng luôn luôn là một […]