TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (CAO HỌC) TẤT CẢ CÁC NGÀNH

Thông tin tuyển sinh hệ Thạc sĩ (Cao học) như sau:

1. Thời gian đào tạo

 • Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học): 2 năm

2. Hình thức và chỉ tiêu tuyển sinh

 • Hình thức đào tạo: Hệ chính quy không tập trung học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
 • Chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành: 50 chỉ tiêu.

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cao học) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Điều kiện về văn bằng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học).

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành; ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học) và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Nhà trường cấp.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (Cao học) nước ngoài, phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Điều kiện về thâm niên công tác: (Áp dụng Đối với một số trường. Học viên liên hệ trực tiếp số điện thoại: 035.219.2626 để được hướng dẫn )

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp: Được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp loại khác, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi: Phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 • Điều kiện về sức khỏe: Đủ sức khỏe để học tập và công tác.
 • Điều kiện về hồ sơ: Nộp đầy đủ hồ sơ theo mẫu và đúng thời hạn quy định của Nhà trường.

4. Môn thi tuyển

 1. Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học) phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do nhà trường tổ chức, gồm các môn quy định cho từng ngành/chuyên ngành.
 2. Môn ngoại ngữ:

Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (Cao học), tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc từ 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

TT Ngoại ngữ Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

 

IELTS

4.5

–       British Council (BC)

–       International Development Program

(IDP)

TOEIC 450 –       British Council (BC)

–       Educational Testing Service (ETS)

–       International Development Program

(IDP)

–       IIG

Cambridge

Exam

PET

BEC Preliminary
BULATS 40
 

CEFR

 

B1

–       Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN

–       Trường Đại học ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

–       Trường Đại học ngoại ngữ-Đại học Huế

–       Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

–       Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

–       Trường Đại học Hà Nội

–       Trường Đại học Thái Nguyên

–       Trường Đại học Cần Thơ

–       (Đang cập nhật …)

2 Tiếng Nga TRK1

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)
3 Tiếng Pháp – DELF

–  TCF niveau

–  B1

–  Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)
4 Tiếng Trung Quốc

HSK

Cấp độ 3

–       Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

–       Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the test of Proficiency in Chinese)

5 Tiếng Đức –  ZD B1 Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)
6 Tiếng Nhật JLPT Cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

Trong trường hợp cần thiết, Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh đã có chứng chỉ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Nhà trường.

Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 theo khung tham chiếu Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học).

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

Đối tượng ưu tiên:

 • Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
 • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tư lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất động hóa học.

Chính sách ưu tiên:

 • Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành;
 • Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn thi phải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học) gồm có:

 1. Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao học) 02 bản (theo mẫu);
 2. Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu là công chức, viên chức);
 3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 4. Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch đính kèm);
 5. Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
 6. 01 giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;
 7. 02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
 8. 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ).

7. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và địa điểm nhận hồ sơ

 • Tư vấn qua điện thoại (035.219.2626): 8h30 – 19h00 các ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
 • Địa điểm tư vấn tuyển sinh: Toàn Quốc.

Để biết thêm thông tin, ứng viên vui lòng điền thông tin vào khung bên dưới để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.

Block "form-lien-he-2" not found

Phim Địt Nhau Sex Hiếp Dm Sex Chu u Sex Vietsub Sex Loạn Lun VLXX