Tag Archives: Môi trường và bảo vệ môi trường

Trung cấp Quản lý tài nguyên và môi trường

Trung cấp quản lý tài nguyên môi trường

Tài nguyên và môi trường chính là những yếu tố mang lại cuộc sống ổn định, bền vững và phát triển cho nhân loại. Vì vậy, việc quản lý tài nguyên và môi trường chặt chẽ, có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, đặt lên hàng đầy của thế giới nói chung và Việt […]

Trung cấp Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Tình trạng gia tăng dân số nhanh, thiếu hụt đất ở đang là vấn đề nan giải cần đến một bộ phận nhân lực quản lý đất đai có năng lực. Những năm gần đây, hệ Trung cấp Quản lý đất đai là hệ chuyên ngành đang thu hút nhiều ứng viên theo học. Có […]

Học Trung cấp bảo hộ lao động được gì?

Trung cấp bảo hộ lao động

Ngành bảo hộ lao động là ngành bảo vệ và cải thiện sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc cho doanh nghiệp. Đây hiện đang là vấn đề đang được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm, chính vì vậy mà các bạn trẻ thường chọn theo học ngành này tại trung […]

Trung cấp an toàn lao động

Trung cấp an toàn lao động

Ngành an toàn lao động là một loại hình hoạt động nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người lao động, cộng đồng, và của môi trường. Đây còn là ngành giúp công ty hoạt động đúng pháp luật cũng như tạo dựng, bảo vệ danh tiếng, uy tín trên thị trường. Do […]