Tag Archives: Nhà hàng – Khách sạn

Đại học du lịch – Định hướng mới của tương lai bạn trẻ

đại học ngành du lịch

Ngành du lịch là một ngành học thuộc lĩnh vực kinh doanh về dịch vụ. Ngày nay, ngành du lịch đã và đang trở thành lĩnh vực kinh doanh về dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế của nhà nước. Chính vì vậy nhiều bạn trẻ hiện nay đang có xu hướng đăng ký […]