Tag Archives: Văn thư – Thư viện

Đại học Thông tin – Thư viện

đại học ngành thông tin thư viện

Thư viện là không gian không thể thiếu đối với bất cứ trường học, cơ sở giáo dục đào tạo nào. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thư viện ngày càng được phát triển, do đó yêu cầu người quản lý thư viện phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. […]