Tag Archives: Dịch vụ vận tải

Trung Cấp Quản trị kinh doanh vận tải biển – ngành hot khát nhân lực

kinh doanh vận tải biển

Vấn đề giao thương buôn bán bằng đường biển ở nước ta hiện nay rất phát triển. Hằng năm nước ta vận chuyển hàng nghìn tấn hàng đến nhiều nơi trong nước cũng như đến các quốc gia khác trên thế giới. Với sự đòi hỏi của nền kinh tế cần một lượng lớn nhân […]

Trung cấp dịch vụ bưu chính – ngành hot thiếu nhân lực

Dịch vụ bưu chính

Bưu chính là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước đang được nhà nước quan tâm đầu tư để phát triển. Ngành này không những  có vai trò thúc đẩy chi phối quá trình phát triển kinh tế-xã hội mà còn có nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhận […]