Tag Archives: Khác

Thạc sĩ Quản lý công

thạc sĩ quản lý công

Yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn đáp ứng được tính chất phức tạp của khối ngành quản lý công tại Việt Nam đang ngày càng cao. Tuy nhiên, số lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao trong quản lý công hiện nay không đủ. Chính vì thế, nhiều cử […]

Đại học Quản lý đất đai

đại học ngành quản lý đất đai

Hiện nay, chúng ta thường ví đất đai là “tấc đất, tấc vàng”. Câu nói này đã nói lên giá trị của đất, vậy tại sao không nên tìm hiểu về đại học Quản lý đất đai để có một cái nhìn toàn diện hơn? 1. Ngành Quản lý đất đai là gì? Nhìn chung, […]

Trung cấp Thiết kế thời trang – ngành học chắp cánh đam mê cho các bạn trẻ

Thiết kế thời trang

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cùng dần chuyển từ “ăn no mặc ấm” sang “ăn ngon mặc đẹp. Rất nhiều ngành học ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đó của con người, điển hình như là Trung cấp Thiết kế thời trang, nơi để bạn […]